–      chestionar(cerere-formular de la ENEL);

–      mandat gratuit(formular de la ENEL);

–      act de proprietate teren;

–      act de identitate(pentru persoana fizica-consumator casnic);

–      certificat de inmatriculare sau cod fiscal(pentru agenti economici-persoane juridice);

–      autorizatie de constructie;

–      certificat de urbanism;

–      aviz de amplasament eliberat de SC ENEL SA;

–      planuri de situatie sc. 1:500; sc. 1:2000.

–      Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau dovada inceperii lucrarilor de constructie de la Primarie.