Acte necesare:

–          chestionar(cerere-formular de la ENEL);

–          mandat gratuit(formular de la ENEL);

–          act de proprietate teren;

–          act de identitate(pentru persoana fizica-consumator casnic);

–          certificat de inmatriculare sau cod fiscal(pentru agenti economici-persoane juridice);

–          autorizatie de constructie;

–          certificat de urbanism;

–          aviz de amplasament eliberat de SC ENEL SA;

–          planuri de situatie sc. 1:500; sc. 1:2000;

–              amprenta imobil(casa,anexa,garaj,etc) pe plannul de amplasament si delimitare 1/500 ,cu stampila primariei anexa la certificat de urbanism.